Melda Yardimoglu

University of Kocaeli Turkey

Nationality: Republic of Turkey EDUCATION Degree Faculty /Department University and Date • Faculty of Science, Egean University 1981 • Master of Science, Faculty of Science, Egean University 1984 • Master of Science, Histology & Embryology, Faculty of Medicine, Uludağ University 1988 • PhD, Histology & Embryology, Faculty of Medicine, Uludağ University 1993 • Assistant Professor, Histology & Embryology, Faculty of Medicine, Kocaeli University 1996 • Associate Professor, Histology & Embryology, Faculty of Medicine, Kocaeli University 2000 • Professor, Histology & Embryology, Faculty of Medicine, Kocaeli University 2006 • Trainee of Embryology and Andrology Laboratories, Department of Gynecolgy and Obststrics, Reproductive Endocrinology, Faculty of Cerrahpaşa Medicine, İstanbul University, Istanbul, Turkey, 2009-2010. ACADEMIC POSITIONS • Research Assistant, Faculty of Medicine, Uludağ University, Bursa, TURKEY 1984-1993. • Instructor, College of Köseoğlu, Bursa, TURKEY 1993. • Instructor, Mersinli Girls’ Vocational School, İzmir, TURKEY 1993-1994. • Instructor, College of Köseoğlu, Bursa, TURKEY 1994-1996 • Educationist, Private Institution of Culture 2000, Bursa, TURKEY 1994-1996. • Assistant Professor, Histology & Embryology, Faculty of Medicine, Kocaeli University, Kocaeli, TURKEY, 1996. • Associate Professor, Histology & Embryology, Faculty of Medicine, Kocaeli University, Kocaeli, TURKEY, 2000. • Professor, Histology & Embryology, Faculty of Medicine, Kocaeli University, Kocaeli, TURKEY, 2006-Now. POSITIONS HELD • Chairman, Department of Histology and Embryology, Kocaeli University, Kocaeli, Turkey, 2007-Now • Coordinator of Class II, Faculty of Medicine, Kocaeli University, Kocaeli, Turkey, 2006-Now • Director, Health Sciences Institute, Kocaeli University, Kocaeli, Turkey, 2006-Now • Director, Health Sciences Institute, Kocaeli University, Kocaeli, Turkey, 2006-Now • Education Committee Chairman, Health Sciences Institute, Kocaeli University, Kocaeli, Turkey, 2010-Now ACADEMIC AND PROFESSIONAL ACTIVITIES • Member of Ethical Committee, Experimental Animals & Research Department, Kocaeli University, Kocaeli, Turkey, 2006-Now • Member of Editorial Board, Türkiye Clinics, 2000-Now • Member of Advisory Board, JAABS, 2008. • PROJECTS • Endometriyal hücrelerin Kokültür ortamında embriyo varlıgına verdikleri yanıtın immünohistokimyasal olarak incelenmesi. Arge Projesi, tamamlandı. Yönetici; 2009-2010. • Ratlarda Sigaranın Böbrek, Testis, Mesane, Penis üzerine Apoptotik Etkisi ve Pentoksifilin ile bu etkinin Değerlendirilmesi. Arge Projesi, tamamlandı. Arastırmacı; 2005-2007. • Hipoksik yenidogan sıçanların Hipoksik yenidogan sıçanların solunum sistemi morfolojisi ve nöroendokrin hücrelerinin histokimyasal olarak ışık mikroskobik düzeyde incelenmesi. Arge Projesi, tamamlandi. Yönetici; 2003-2004. • Sıçanlarda testis torsiyonu ile indüklenen apoptosiz üzerine insulinlike growth factor-I’in etkisi. Arge Projesi, tamamlandı. Arastırmacı; 2000-2002. • Degisik Gruplardaki Termde Insan Plasentasında IGF?lerin Immunositokimyasal olarak Incelenmesi. Arge Projesi, tamamlandı.Yönetici; 1999-2001. • PTZ ile indüklenen deneysel epilepsi olusturulan sıçanlarda beyinde olusan histolojik Degisiklikler PTZ ile indüklenen deneysel epilepsi olusturulan sıçanlarda beyinde olusan Histolojik değisiklikler. Arge Projesi, tamamlandı. Yönetici, 1999-2001. • PROFESSIONAL ORGANIZATIONS • Turkish Association of Histology and Embryology Turkish Electron Microscopy Society (Türk Elektron Mikroskobi Dernegi; http://www.temd.org ) • Cell and Tissue Biology Research, Scientific Advisory Board (THED members). • Türkiye Beyin Arastırmaları ve Sinir Bilimleri Dernegi Türk Histoloji ve Embriyoloji Dernegi (http://tr-hed.org) TEACHING EXPERIENCE • Postgraduate Level Course; Trainee of Embryology and Andrology Laboratories, Department of Gynecolgy and Obststrics, Reproductive Endocrinology, Faculty of Cerrahpaşa Medicine, İstanbul University, Istanbul, Turkey, 2009-2010. • Kocaeli University, Kocaeli, Turkey, Graduate and Undergraduate Level Courses

2chapters authored