Evgeniy Karpov

Lavrentyev Institute of Hydrodynamics Russia

Evgeniy Karpov

1chapters authored