Iskra Alexandra Nola

University of Zagreb Croatia

Radi kao izvanredni profesor na Katedri za zdravstvenu ekologiju, medicinu rada i sporta. Područje znanstvenog i nastavnog rada i interesi uključuju: javnozdravstvene posljedice kriznih situacija; okolišne čimbenike i povezane zdravstvene učinke; sociološke aspekte zdravstvene ekologije; zdravstveni/medicinski turizam; zagađivače zraka i povezane učinke na zdravlje; i štetne okolišne/promjenjive čimbenike i povezane učinke u kardiovaskularnih bolesnika. Predaje na nekoliko različitih predmeta iz područja zdravstvene ekologije, upravljanja zdravstvenim i javnozdravstvenim rizicima u menadžmentu katastrofa; gena i okoliša; upravljanja kriznim situacijama itd. na diplomskoj, poslijediplomskoj i doktorskoj razini, uključujući i studije na engleskom jeziku. Voditelj je predmeta na poslijediplomskom (doktorskom) studiju Biomedicina na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i predmeta na poslijediplomskom specijalističkom interdisciplinarnom studiju Upravljanje krizama pri Sveučilištu u Zagrebu. Objavila je 34 znanstvena/stručna rada u indeksiranim publikacijama i 16 kongresnih radova. Aktivno je sudjelovala u sedam istraživačkih projekata, a trenutno sudjeluje na dva, na jednom od njih je voditelj i glavni istraživač. Održala je nekoliko pozvanih predavanja iz područja zdravstvenog/medicinskog turizma. Mentorica je dvadesetak diplomskih i poslijediplomskih završnih radova. Mentorica je Studentske sekcije za javno zdravstvo Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Iskra Alexandra Nola

1chapters authored