Vladimir Viktorov

Polytechnic University of Turin Italy

Vladimir Viktorov

3chapters authored