Luis Ferreira

University of Trás-os-Montes and Alto Douro Portugal

Luis Ferreira

1chapters authored