Open access

Combined Therapy For Squamous Carcinoma Cells: Application of Porphyrin-Alkaloid Modified Gold Nanoparticles

Written By

Jarmila Králová, Kamil Záruba, Pavel Řezanka, Pavla Poučková, Lenka Veverková and Vladimír Král

Submitted: February 3rd, 2011 Published: February 3rd, 2012

DOI: 10.5772/26051

Chapter metrics overview

2,555 Chapter Downloads

View Full Metrics

Written By

Jarmila Králová, Kamil Záruba, Pavel Řezanka, Pavla Poučková, Lenka Veverková and Vladimír Král

Submitted: February 3rd, 2011 Published: February 3rd, 2012