Open access

Bioinformatics Domain Structure Prediction and Homology Modeling of Human Ryanodine Receptor 2

Written By

V. Bauerová-Hlinková, J. Bauer, E. Hostinová, J. Gašperík, K. Beck, Ľ. Borko, A. Faltínová, A. Zahradníková and J. Ševčík

Submitted: December 2nd, 2010 Published: November 2nd, 2011

DOI: 10.5772/24125

Chapter metrics overview

2,626 Chapter Downloads

View Full Metrics

Written By

V. Bauerová-Hlinková, J. Bauer, E. Hostinová, J. Gašperík, K. Beck, Ľ. Borko, A. Faltínová, A. Zahradníková and J. Ševčík

Submitted: December 2nd, 2010 Published: November 2nd, 2011