Valentine N. Pavlov

Bashkir State Medical University Russia

Valentine N. Pavlov

2chapters authored