Svetlana Hrouzková

Slovak University of Technology in Bratislava Slovakia

Svetlana Hrouzková

2chapters authored