Open access

Adolescent Obesity Predicts Cardiovascular Risk

Written By

Jarosław Derejczyk, Barbara Kłapcińska, Ewa Sadowska-Krępa, Olga Stępień-Wyrobiec, Elżbieta Kimsa and Katarzyna Kempa

Submitted: 31 March 2011 Published: 21 March 2012

DOI: 10.5772/31541

From the Edited Volume

Recent Advances in Cardiovascular Risk Factors

Edited by Mehnaz Atiq

Chapter metrics overview

2,197 Chapter Downloads

View Full Metrics

Written By

Jarosław Derejczyk, Barbara Kłapcińska, Ewa Sadowska-Krępa, Olga Stępień-Wyrobiec, Elżbieta Kimsa and Katarzyna Kempa

Submitted: 31 March 2011 Published: 21 March 2012