Open access

Vapor Phase Hydrogen Peroxide – Method for Decontamination of Surfaces and Working Areas from Organic Pollutants

Written By

Petr Kačer, Jiří Švrček, Kamila Syslová, Jiří Václavík, Dušan Pavlík, Jaroslav Červený and Marek Kuzma

Submitted: April 20th, 2011 Published: February 24th, 2012

DOI: 10.5772/33451

Chapter metrics overview

12,202 Chapter Downloads

View Full Metrics

Written By

Petr Kačer, Jiří Švrček, Kamila Syslová, Jiří Václavík, Dušan Pavlík, Jaroslav Červený and Marek Kuzma

Submitted: April 20th, 2011 Published: February 24th, 2012