Open access

Molecular Biodiversity Inventory of the Ichthyofauna of the Czech Republic

Written By

Jan Mendel, Eva Marešová, Ivo Papoušek, Karel Halačka, Lukáš Vetešník, Radek Šanda, Milena Koníčková and Soňa Urbánková

Submitted: May 2nd, 2011 Published: February 29th, 2012

DOI: 10.5772/34450

Chapter metrics overview

2,156 Chapter Downloads

View Full Metrics

Written By

Jan Mendel, Eva Marešová, Ivo Papoušek, Karel Halačka, Lukáš Vetešník, Radek Šanda, Milena Koníčková and Soňa Urbánková

Submitted: May 2nd, 2011 Published: February 29th, 2012