Open access

Post-Inflammatory Nephropathy

Written By

Beata Bieniaś, Małgorzata Zajączkowska, Halina Borzęcka, Przemysław Sikora, Marek Majewski, Ewelina Książek and Andrzej Borzęcki

Submitted: 28 November 2010 Published: 03 October 2011

DOI: 10.5772/23610

From the Edited Volume

Urinary Tract Infections

Edited by Peter Tenke

Chapter metrics overview

2,785 Chapter Downloads

View Full Metrics

Written By

Beata Bieniaś, Małgorzata Zajączkowska, Halina Borzęcka, Przemysław Sikora, Marek Majewski, Ewelina Książek and Andrzej Borzęcki

Submitted: 28 November 2010 Published: 03 October 2011