Open access

The Use of Methods of Environmental Analysis and Ecotoxicological Tests in the Evaluation of Wastewater

Written By

Helena Zlámalová Gargošová, Milada Vávrová, Helena Doležalová Weissmannová, Ludmila Mravcová, Lucie Vydrová and Libor Zouhar

Submitted: July 1st, 2010 Published: April 1st, 2011

DOI: 10.5772/16124

Chapter metrics overview

3,689 Chapter Downloads

View Full Metrics

Written By

Helena Zlámalová Gargošová, Milada Vávrová, Helena Doležalová Weissmannová, Ludmila Mravcová, Lucie Vydrová and Libor Zouhar

Submitted: July 1st, 2010 Published: April 1st, 2011