Dr. Kozue Otsuka

Kyushu Dental College, Japan

Fields of Research

INTECHOPEN PUBLICATIONS

  • Book Chapter Application of CT for the Study of Pathology of the Jaws
    by Tatsurou Tanaka, Yasuhiro Morimoto, Tatsurou Tanaka, Shinji Kito, Ayataka Ishikawa, Shinya Kokuryo, Noriaki Yamamoto, Manabu Habu, Ikuya Miyamoto, Masaaki Kodama, Shinobu Matsumoto-Takeda, Masafumi Oda, Nao Wakasugi-Sato, Kozue Otsuka, Shunji Shiiba, Yuji Seta, Yoshihiro Yamashita, Izumi Yoshioka, Kou Matsuo, Tetsu Takahashi, Kazuhiro Tominaga and Yasuhiro Morimoto in the book "Computed Tomography - Special Applications" edited by Luca Saba, ISBN 978-953-307-723-9, InTech, November 11, 2011