Dr. Hua Qu

Tianjin University of Technology, China

INTECHOPEN PUBLICATIONS