Vladimir Shelkovnikov

Novosibirsk Institute of Organic ChemistryRussia

2chapters authored