Open access

Expanding Decision Support Systems Outside Company Gates

Written By

Petr Bečvář, Jiří Hodík, Michal Pěchouček, Josef Psutka, Luboš Šmídl and Jiří Vokřínek

Published: January 1st, 2010

DOI: 10.5772/39471

Chapter metrics overview

1,658 Chapter Downloads

View Full Metrics

Written By

Petr Bečvář, Jiří Hodík, Michal Pěchouček, Josef Psutka, Luboš Šmídl and Jiří Vokřínek

Published: January 1st, 2010