Open access

MTAGenelMüdürlüğü,2006b.Araştırma Alanının Topoğrafik Haritası, Konya. Feasibility of Ecotourism Absorption in Desert Zones

Written By

H. Zarei Mahmoodabady, M.Yazdi

Published: September 10th, 2012

DOI: 10.5772/intechopen.84053

Chapter metrics overview

1,375 Chapter Downloads

View Full Metrics

Written By

H. Zarei Mahmoodabady, M.Yazdi

Published: September 10th, 2012