Open access

Allogeneic Hematopoietic Cell Transplantation for Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria

Written By

Markiewicz Miroslaw, Koclega Anna, Sobczyk-Kruszelnicka Malgorzata, Dzierzak-Mietla Monika, Zielinska Patrycja, Frankiewicz Andrzej, Bialas Krzysztof and Kyrcz-Krzemien Slawomira

Submitted: February 3rd, 2011 Published: February 24th, 2012

DOI: 10.5772/26075

Chapter metrics overview

2,168 Chapter Downloads

View Full Metrics

Written By

Markiewicz Miroslaw, Koclega Anna, Sobczyk-Kruszelnicka Malgorzata, Dzierzak-Mietla Monika, Zielinska Patrycja, Frankiewicz Andrzej, Bialas Krzysztof and Kyrcz-Krzemien Slawomira

Submitted: February 3rd, 2011 Published: February 24th, 2012