Open access

Endothelial Cells and Vasculitis

Written By

Vidosava B. Djordjević, Vladan Ćosić, Lilika Zvezdanović-Čelebić, Vladimir V. Djordjević and Predrag Vlahovic

Submitted: April 7th, 2011 Published: October 21st, 2011

DOI: 10.5772/20431

Chapter metrics overview

2,494 Chapter Downloads

View Full Metrics

Written By

Vidosava B. Djordjević, Vladan Ćosić, Lilika Zvezdanović-Čelebić, Vladimir V. Djordjević and Predrag Vlahovic

Submitted: April 7th, 2011 Published: October 21st, 2011