Open access

Genetic Studies of Tick-Borne Encephalitis Virus Strains from Western and Eastern Siberia

Written By

S. E. Tkachev, T.V. Demina, Yu.P. Dzhioev, I.V. Kozlova, M.M. Verkhozina, E.K. Doroshchenko, O.V. Lisak, V.N. Bakhvalova, A.I. Paramonov and V.I. Zlobin

Submitted: 20 December 2010 Published: 03 October 2011

DOI: 10.5772/25024

From the Edited Volume

Flavivirus Encephalitis

Edited by Daniel Růžek

Chapter metrics overview

2,535 Chapter Downloads

View Full Metrics

Written By

S. E. Tkachev, T.V. Demina, Yu.P. Dzhioev, I.V. Kozlova, M.M. Verkhozina, E.K. Doroshchenko, O.V. Lisak, V.N. Bakhvalova, A.I. Paramonov and V.I. Zlobin

Submitted: 20 December 2010 Published: 03 October 2011