Open access

Climate Change Impacts on Czech Agriculture

Written By

Zdeněk Žalud, Miroslav Trnka, Petr Hlavinka, Martin Dubrovský, Eva Svobodová, Daniela Semerádová, Lenka Bartošová, Jan Balek, Josef Eitzinger and Martin Možny

Submitted: December 1st, 2010 Published: September 9th, 2011

DOI: 10.5772/23966

Chapter metrics overview

2,729 Chapter Downloads

View Full Metrics

Written By

Zdeněk Žalud, Miroslav Trnka, Petr Hlavinka, Martin Dubrovský, Eva Svobodová, Daniela Semerádová, Lenka Bartošová, Jan Balek, Josef Eitzinger and Martin Možny

Submitted: December 1st, 2010 Published: September 9th, 2011