Open access peer-reviewed chapter

Multi-Stage Video Analysis Framework

Written By

Andrzej Czyżewski, Grzegorz Szwoch, Piotr Dalka, Piotr Szczuko, Andrzej Ciarkowski, Damian Ellwart, Tomasz Merta, Kuba Łopatka, Łukasz Kulasek and Jędrzej Wolski

Submitted: June 29th, 2010 Reviewed: September 16th, 2010 Published: February 3rd, 2011

DOI: 10.5772/16088

Chapter metrics overview

2,676 Chapter Downloads

View Full Metrics

Written By

Andrzej Czyżewski, Grzegorz Szwoch, Piotr Dalka, Piotr Szczuko, Andrzej Ciarkowski, Damian Ellwart, Tomasz Merta, Kuba Łopatka, Łukasz Kulasek and Jędrzej Wolski

Submitted: June 29th, 2010 Reviewed: September 16th, 2010 Published: February 3rd, 2011