Open access

Multi-Stage Video Analysis Framework

Written By

Andrzej Czyżewski, Grzegorz Szwoch, Piotr Dalka, Piotr Szczuko, Andrzej Ciarkowski, Damian Ellwart, Tomasz Merta, Kuba Łopatka, Łukasz Kulasek and Jędrzej Wolski

Submitted: 29 June 2010 Published: 03 February 2011

DOI: 10.5772/16088

From the Edited Volume

Video Surveillance

Edited by Weiyao Lin

Chapter metrics overview

2,981 Chapter Downloads

View Full Metrics

Written By

Andrzej Czyżewski, Grzegorz Szwoch, Piotr Dalka, Piotr Szczuko, Andrzej Ciarkowski, Damian Ellwart, Tomasz Merta, Kuba Łopatka, Łukasz Kulasek and Jędrzej Wolski

Submitted: 29 June 2010 Published: 03 February 2011