Prof. Vít Voženílek

Palacky University, Czech Republic

Experience

INTECHOPEN PUBLICATIONS