» "", book edited by , ISBN deleted, Published: January 1, 1970 under CC BY-NC-SA 3.0 license. © The Author(s).

Chapter 3

SPR biosensors technique supports development in biomaterials engineering

By Bogdan Walkowiak, Witold Szymanski, Jacek Szymanski, Marta Walczynska, Magdalena Walkowiak-Przybylo, Piotr Komorowski, Wieslawa Okroj, Witold Jakubowski and Marta Kaminska
DOI: 10.5772/16874